Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

PS: przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne.

PS: przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne dla uczniów poznańskich szkół podstawowych, to zadanie relizowane przez nasze Stowarzyszenie na zlecenie Miasta Poznań. Głownym jego celem jest realizacja zajęć z obszaru przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów szkół podstawowych, klas 6-8. 
Realizujemy zadanie w trzech poznańskich szkołach podstawowych:
  • Szkoła Podstawowa nr 83 im. "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej
  • Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich
  • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Mieszka I  

Grupę docelową zadania stanowią uczniowie szkół podstawowych, a szczególnie klas 6-8Przeprowadzone zajęcia zostaną zrealizowane na podstawie Programu edukacyjnego z zakresu przedsiębiorczości społecznej, opracowanego przez zespół SNRSS. Więcej informacji o programie: tutaj.

Cele ogólne edukacji w rozwijaniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej:

1. Rozbudzanie świadomości, rozwijanie wrażliwości na sytuację osób w trudnej sytuacji życiowej.
2. Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia przeciwdziałającego nierównościom społecznym.
3. Rozumienie istoty przedsiębiorczości oraz podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa (również społecznego).
4. Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia alternatywnego do tradycyjnej działalności gospodarczej.
5. Rozbudzenie świadomości na temat patriotyzmu lokalnego, znaczenia społeczności lokalnej.
6. Kształtowania postawy poszanowania drugiego człowieka niezależnie od jego pozycji społecznej.W ramach zadania PS: przedsiębiorczo i społecznie w listopadzie 2019 roku zostanie zrealizowany event dla uczniów szkół podstawowych. Wydarzenie zostanie zrealizowane w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.