Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

PS: przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne.

PS: przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne dla uczniów poznańskich szkół podstawowych, to zadanie relizowane przez nasze Stowarzyszenie na zlecenie Miasta Poznań. Głownym jego celem jest realizacja zajęć z obszaru przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów szkół podstawowych, klas 6-8. 
 PS: przedsiębiorczo i społecznie. Warsztaty edukacyjne dla uczniów poznańskich szkół podstawowych to cykl zajęć dydaktycznych realizujących program edukacyjny z zakresu przedsiębiorczości społecznej. Warsztaty mają na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z:
  • wykluczeniem społecznym,
  • gospodarką i ekonomią społeczną,
  • III sektorem,
  • zangażowaniem społecznym,
  • odpowiedzialnością i współdziałaniem w społeczności lokalnej.

Warsztaty umożliwią uczestnikom i uczestniczkom podnieść swoje kompetencje z obszaru przedsiębiorczości społecznej, w tym m.in.:
  • umiejętność współpracy,
  • empatię, pracę zespołową,
  • przedsiębiorczości,
  • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
Dodatkowo warsztaty mocno osadzone są w przestrzeni lokalnej, dzięki czemu uczniowie i uczennice będą mogli poznać zarówno społeczną i spółdzielczą przeszłość jak i teraźniejszość Poznania

Przeprowadzone zajęcia zostaną zrealizowane na podstawie Programu edukacyjnego z zakresu przedsiębiorczości społecznej, opracowanego przez zespół SNRSS na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu. Został on zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.Więcej informacji o programie: tutaj.

Cele ogólne edukacji w rozwijaniu kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej:

1. Rozbudzanie świadomości, rozwijanie wrażliwości na sytuację osób w trudnej sytuacji życiowej.
2. Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia przeciwdziałającego nierównościom społecznym.
3. Rozumienie istoty przedsiębiorczości oraz podstawowych zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa (również społecznego).
4. Przekazywanie wiedzy na temat wartości i zasad przedsiębiorczości społecznej, jako narzędzia alternatywnego do tradycyjnej działalności gospodarczej.
5. Rozbudzenie świadomości na temat patriotyzmu lokalnego, znaczenia społeczności lokalnej.
6. Kształtowania postawy poszanowania drugiego człowieka niezależnie od jego pozycji społecznej.

Zapraszamy również na stronę projektu www.przedsiebiorczosc-spoleczna.pl


Działania w ramach projektu prowadzone są września 2019 roku. Aktualna, kolejna edycja będzie trwała do 30.04.2023 roku.