Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

CIRC Circular City

CIRC koncentruje się na wzmocnieniu pozycji edukatorów z doświadczeniem w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w celu szkolenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i ma na celu wyposażenie przedsiębiorcom narzędzia umożliwiającego wejśscie na rynek pracy i rozpoczecie działności zgodnie gospadarką obiegu zamkniętego. 
 


CELE PROJEKTU
  • zapewnienie edukatorom wiedzy i metodologii do realizacji szkoleń skierowanych do grupy docelowej w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • zapewnienie dorosłym zagrożonym wykluczeniem jako osobom o niższych dochodach, bez wykształcenia lub należącym do mniejszości etnicznych wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • rozwijanie umiejętności, przedsiębiorczego sposobu myślenia i pewności siebie grupy docelowej.

BEZPOŚREDNIE GRUPY DOCELOWE
  • edukatorzy dorosłych,
  • nauczyciele i trenerzy zawodowi,
  • wszyscy dorośli, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem jako osoby o niższych dochodach, bez wykształcenia lub należące do mniejszości etnicznych, zainteresowane gospodarką o obiegu zamkniętym w swojej karierze zawodowej.

POŚREDNIE GRUPY DOCELOWE
  • personel organizacji partnerskich,
  • decydenci,
  • każdy dorosły uczeń zainteresowany gospodarką o obiegu zamkniętym.

W ramach projektu partnerzy opracują materiały edukacyjne w postaci przewodnika oraz szkolenia pn. "Wzmocnienie pozycji w celu wspierania przedsiębiorczości i kariery zawodowej w gospodarce obiegu zamknietego". Ponadto powstanie również platforma współpracy.

WWW PROJEKTU

www.circ-city-project.eu

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt jest realizowany przez 6 organizacji. Liderem projektu jest słowacka organizacja Narodna Recyklacna Agentura Slovensko

 
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska)
European Center For Researching, Education And Consulting (Holandia)

Działania projektowe będą realizowane od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2025 roku