Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Badanie samorządów w Wielkopolsce w kontekście potencjału oraz kierunków rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej
2020-11-23 / Kategoria: Aktualności
Przedstawiamy wyniki badania z udziałem samorządów lokalnych z Wielkopolski, które jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację rynkową, społeczną oraz klimatyczną. Założeniem badania jest odkrycie kierunków działań, które mogą w przyszłości stać się kluczowymi obszarami interwencji przedsiębiorczości społecznej. 
CIS i Spółdzielnia Socjalna - program wsparcia Fundacji WAKAT
2020-11-20 / Kategoria: Aktualności
Fundacja WAKAT prowadząca pierwszy w Koninie CIS, właśnie rozpoczęła działalność nowego podmiotu - Spółdzielni Socjalnej ETAT. Oferta tych trzech podmiotów to ogromna szansa dla osób w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i osób z niepełnosprawnościami. 
Dofinansowanie szkoleń dla MŚP - 3 runda naboru
2020-11-19 / Kategoria: Aktualności
Ogłaszamy termin otwarcia rundy nr 3/2020 naboru wniosków w projekcie Nastaw się na rozwój. Już 26 listopada 2020 roku o godzinie 13:00 rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie szkoleń i innych usług rozwojowych dla MŚP. 
List otwarty do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów - rozwój usług społecznych i zdrowotnych
2020-11-13 / Kategoria: Aktualności
List otwarty do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia prac nad strategią rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz procesu deinstytucjonalizacji w Polsce
Podsumowanie mechanizmu zakupowego OWES - raport z badań
2020-11-09 / Kategoria: Aktualności
Przedstawiamy raport z badań* podsumowujących mechanizm zakupowy OWES (zakupy OWES) z perspektywy instytucji pomocowych. Mechanizm zakupowy OWES (zakupy OWES) ma na celu przeciwdziałanie upadłości PS/PES i utrzymanie miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
Energia Społeczna/ Wdrażamy pierwsze dwa modele
2020-11-05 / Kategoria: Aktualności
W projekcie Energia Społeczna trwa etap pilotażowego wdrożenia modeli wiązek usług. Przedsiębiorstwa społeczne wdrażają pierwsze dwa modele: Rehabilitacja + w gminie Rychwał oraz model Opieka Wytchnieniowa + w gminie Kramsk. 
Wspieramy lokalne społeczności – modelowe usługi dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.
2020-11-04 / Kategoria: Aktualności
Projekt Energia społeczna realizujemy w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych od stycznia 2019 roku. Opracowaliśmy już 5 modeli przedsiębiorstw społecznych w zakresie świadczenia usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. Teraz przystępujemy do wdrażania rozwiązania na większą skalę, angażujemy w to działanie przedsiębiorstwa społeczne z całego kraju.
Program "Wspieraj seniora"
2020-11-03 / Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje program wsparcia: Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W działania programu mogą włączyć się również podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. 

Informacja o działalności biur w Koninie i w Poznaniu
2020-10-20 / Kategoria: Aktualności
Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze i nasze wprowadzamy dodatkowe zasady funkcjonowania naszych biur w Poznaniu i w Koninie.
 
Zatrudnimy Mentora/kę Innowacji
2020-10-14 / Kategoria: Aktualności
Poszukujemy energicznej osoby, która dołączy do naszego zespołu ds. innowacji społecznych w charakterze opiekuna merytorycznego innowatorów społecznych rekrutowanych do Inkubatora.