Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Życzenia świąteczne
2019-04-19 / Kategoria: Aktualności
Zespół Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych życzy Państwu wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. reintegracji (Konin)
2019-04-15 / Kategoria: Aktualności
Jeśli jesteś osobą szukającą pełnej wyzwań pracy, dzięki której będziesz mógł/mogła wspierać ludzi w procesie reintegracji społecznej i zawodowej. To mamy dla Ciebie ofertę idealną! 
Edukacja z obszaru przedsiębiorczości społecznej. To się opłaca!
2019-04-11 / Kategoria: Aktualności

Trwają prace na programem edukacyjnym z zakresu przedsiębiorczości społecznej dedykowanym uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych. 

Ekonomia społeczna odrębnym celem w nowym programie EFS+ Podpisz apel!
2019-04-11 / Kategoria: Aktualności

Trwają prace nad aktami prawnymi regulującymi unijną politykę spójności na okres perspektywy finansowej 2021-2027. W kolejnym długoterminowym budżecie UE Komisja proponuje wzmocnienie socjalnego wymiaru Unii za pomocą odnowionego Europejskiego Funduszu Społecznego – „Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” (EFS+). Projekt Rozporządzenia jest właśnie procedowany w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii Europejskiej.

Zaproszenie do udziału w warsztatach dla podmiotów ekonomii społecznej
2019-04-09 / Kategoria: Aktualności
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne zaprasza do udziału w warsztatach dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, których celem będzie m.in. dyskusja nad Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i systemem wsparcia ekonomii społecznej z perspektywy klienta OWES.        
Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych!
2019-04-01 / Kategoria: Aktualności
Od 15 do 30 kwietnia 2019 roku potrwa rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej (WOES). WOES oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Zapytanie ofertowe - realizacja diagnozy potrzeb - badanie
2019-03-19 / Kategoria: Aktualności
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do składania ofert na realizację diagnozy potrzeb odbiorców usług społecznych użyteczności publicznej. Wyniki badań posłużą do opracowania modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących pakiety kluczowych usług. Modele zostaną przetestowane w 25 społecznościach lokalnych i upowszechnione w całej Polsce.
Konferencja: Wpływ społeczny zamówień publicznych BSI - relacja
2019-03-19 / Kategoria: Aktualności
14 marca 2019 roku w Warszawie odbyła się konferencja Wpływ społeczny zamówień publicznych realizowana w ramach europejskiej inicjatywy Buying for Social Impact
Społecznie przede wszystkim - podsumowanie
2019-03-13 / Kategoria: Aktualności
28 lutego 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu Społecznie przede wszystkim! Kilkaset godzin doradztwa, liczne spotkania i wizyty zagraniczne to tylko część realizowanych przez nas działań. Celem projektu była promocja rozwiązań w zakresie stosowania dodatkowych aspektów – przede wszystkim społecznych w procesie zlecania zamówień publicznych.
Buying for Social Impact - 14 marca 2019 roku w Warszawie
2019-02-28 / Kategoria: Aktualności
Już 14 marca w Warszawie odbędzie się konferencja Wpływ społeczny zamówień publicznych realizowana w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz wzmocnienia wiedzy w zakresie korzystania z aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.