Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Ekonomia społeczna = innowacyjne społeczeństwo

Ekonomia społeczna = innowacyjne społeczeństwo
Projekt przewiduje wsparcie rozwoju spółdzielczości socjalnej, jako istotnej części polskiego modelu ekonomii społecznej poprzez jej promowanie jako nowej formy tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwie konferencje dla jednostek samorządów terytorialnych w Wielkopolsce oraz firm zainteresowanych wsparciem Spółdzielni Socjalnych w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Konferencja dla samorządów ma zapoznać uczestników ze zmianami w prawie zamówień publicznych, a zwłaszcza przedstawić charakterystykę „klauzul społecznych" umożliwiających organizowanie przetargów publicznych zgodnie z art.29 i 22 prawa zamówień publicznych. Celem realizacji zadania jest promocja wiedzy dotycząca możliwości zawierania w specyfikacji przetargowej dodatkowych kryteriów społecznych. Promując korzystanie z możliwości jakie daje znowelizowana ustawa, samorządy lokalne mogą realnie wpłynąć na rozwój ekonomii społecznej i zmniejszenie bezrobocia w swoim regionie m.in. wspierając spółdzielnie socjalne lub samemu tworząc takie podmioty.

Natomiast konferencja dla środowiska biznesu ma się opierać na promocji podmiotów ekonomii społecznej jako rzetelnych partnerów dla firm poszukujących innowacyjnego podejścia do CSRu, angażując się w aktywne wspieranie lokalnego rynku pracy przez zlecanie wykonania pewnych usług (jak catering, prace remontowo-budowlane, porządkowe czy pielęgnacja terenów zielonych) spółdzielniom socjalnym.

Inicjując dialog międzysektorowy na temat aktywnego włączenia podmiotów ekonomii społecznej w proces kształtowania regionalnej gospodarki, mamy zamiar promować hasło „ekonomia społeczna równa się innowacyjne społeczeństwo".