Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej 2023-2028

Informacje na temat działań Ośrodka znajdują się na stronie internetowej: www.woes.pl 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). 

Informacje o projekcie WOES (2023-2027)

Nazwa projektu: Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu 

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)

Działanie 6.11 Podmioty ekonomii społecznej

Numer projektu: FEWP.06.11-IZ.00-0002/23
 

Działania projektowe rozpoczęto 1 lipca 2023 roku, a zakończone zostaną 31 grudnia 2028 roku. Ośrodek działa na terenie subregionu konińskiego, który obejmuje: Miasto Konin, powiat koniński, powiat wrzesiński, powiat gnieźnieński, powiat słupecki, powiat kolski, powiat turecki. Szczegółowe informacje na temat działalności Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej można znaleźć na stronie internetowej: 
www.woes.pl Zapraszamy!