Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Nastaw się na rozwój

Projekt Nastaw się na rozwój - oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników. 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.5: Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. 

Celem głównym Projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udzielenie usług rozwojowych dla min. 1633 MMŚP z podregionu poznańskiego w województwie wielkopolskim, w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne i ich min. 5005 pracowników.

 

Działania projektowe będą realizowane na terenie podregionu poznańskiego* (województwo wielkopolskie). 
*Powiaty: obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski

Wszelkie informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej www.workk.org.pl i u konsultantów mobilnych:


Powiat poznański tel. 572-722-376 e-mail: malgorzata.listos@spoldzielnie.org

Powiat średzki i śremski tel. 572-722-394 e-mail:  daria.skutecka@spoldzielnie.org

Powiat szamotulski i obornicki tel. 505-781-534 e-mail: michal.sobieraj@spoldzielnie.orgCzas trwania projektu: 

Działania projektowe rozpoczęto w styczniu 2020 roku, a zakończone zostaną we wrześniu 2023 roku.