Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

SEXINLIFE

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ (edukacja osób dorosłych). Celem Projektu jest wymiana wiedzy i informacji między profesjonalistami, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi (OzNI). Podniesienie poziomu wiedzy, zasobów i narzędzi edukacji dla OzNI przełoży się bezpośrednio na zmianę jakości życia tej grupy i ich rodzin oraz  włączenie społeczne.

 
Projekt SEXINLIFE umożliwi współpracę podmiotów (organizacji i instytucji) zajmujących się wsparciem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz działających w obszarze edukacji seksualnej dla OzNI. W ramach projektu wypracowane zostaną narzędzia edukacyjne z zakresu seksualności OzNI dla trenerów i osób pracujących z OzNI , co pozwoli na rozwój organizacji wspierających OzNI w tym obszarze, zakłada się także wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia. 

W ramach projektu SEXINLIFE zbudowana zostanie także sieć współpracy między profesjonalistami z organizacji, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi; w ramach której będą oni mogli dzielić się wiedzą, zasobami i narzędziami edukacji dla OzNI.

Jako główne produkty projektu wypracowane zostaną: podręcznik z zakresu edukacji seksualnej dla OzNI i ich rodzin, filmy opisujące doświadczenia OzNI w zakresie edukacji seksualnej, przeprowadzone zostanie szkolenie dla trenerów oraz spotkanie tzw „blended mobilty” dla OzNI ze wszystkich krajów partnerskich służące bezpośredniej wymianie doświadczeń.

 

Szczegółowe cele projektu to:

- wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarze edukacji seksualnej;

- praca nad obszarem seksualności z perspektywy podejścia seksuologicznego; na poziomie tożsamości, emocji i zachowań;

- wymiana wiedzy i zasobów metodologicznych na potrzeby edukacji seksualnej dostosowanej do potrzeb zrozumienia na różnych poziomach zaangażowania poznawczego;

- wsparcie rodzin OzNI, aby postrzegały seksualność jako ważny obszar życia i rozwoju;

- stworzenie sieci wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ich rodzin i specjalistów;

- wsparcie ośrodków, centrów działających na rzecz edukacji, rozwoju osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi;

- wypracowanie integralnego podejścia w obszarze seksualności osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt jest realizowany przez pięć organizacji. Liderem projektu jest hiszpańska organizacja San Xerome Emiliani.

Partnerami projektu są:

- Stowarzyszenie San Xerome Emiliani (Hiszpania)

- Stowarzyszenie na rzecz osób z porażeniem mózgowym z Viseu (Portugalia)

- Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielczych Socjalnych (Polska)

- IMS Research & Development Center (Cypr)

ASSOCIAZIONE PEGASO ONLUS (Italy)

 

Działania projektowe będą realizowane od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2022 roku