Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

ToTCOOP+i TECH

ToTCOOP+i TECH to projekt realizowany w ramach Erasmus +. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w procesie szkoleń europejskich spółdzielni działających w branży rolno-spożywczej. 
Projekt ToTCOOP+i TECH a dokładnie Technology for the Training Innovation in the European Agri-food Cooperatives of the digital era to projekt, którego celem jest wsparcie przedstawicieli spółdzielni poprzez opracowanie systemu szkoleń z wykorzystaniem nowoczensych technologii. 

Cele projektu:

1. Przekształcenie obecnej oferty szkoleniowej adresowanej dla europejskiego sektora spółdzielczego w szkolenia oparte o wykorzystanie technologii. 

2. Wzmocnienie kadry zarządzającej spółdzielni, w tym spółdzielni socjalnych poprzez ich udział w szkoleniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Cel szczegółowy:

Wzmocnienie zdolności pedagogicznych, metodologicznych i proceduralnych trenerów wspierających rozwój spółdzielni rolno-spożywczych oraz organizacji oferujących usługi szkoleniowe i doradcze dla spółdzielni rolno-spożywczych. 


Projekt jest rozszerzeniem działań podjętych w ramach Projektu ToTCOOP+i realizowanego w latach 2015-2017. Celem projektu było podniesienie kompetencji szkoleniowych trenerów, a przez to szans na rozwój europejskich spółdzielni działających w branży rolno-spożywczej.
W nowym projekcie będziemy jeszcze bardziej wzmacniać te obszary poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

 

Beneficjentami projektu są:

menedżerowie i trenerzy;

stowarzyszenia działające na rzecz spółdzielni, rozwoju branży rolno-spożywczej oraz obszarów wiejskich;

podmioty publiczne na poziomie lokalnym / regionalnym / krajowym;

osoby pracujące w sektorze spółdzielczym;

członkowie małych i średnich spółdzielni rolno-spożywczych;

członkowie Zarządu spółdzielni socjalnych.

Czas trwania projektu: Działania projektowe rozpoczęto w październiku 2018 roku, a zakończone zostaną we wrześniu 2020 roku. Czas realizacji projektu został wydłużony do 31 marca 2021 roku. 


Lider i partnerzy: projekt jest realizowany w partnerstwie przez siedem organizacji:

Irish Cooperative Organization Society

Galicyjskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Rolno-Spożywczych

Consultancy company

Association For Social Cooperatives

Łotewskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Rolniczych

Grifo multimedia Srl © (firma realizująca rozwiązanie w zakresie grywalizacji i e-learningu)

MedAtlantia Consultoría Europea, S. Coop. GalegaStrona projektu: http://totcoopitech.eu

Facecook

Twitter

LinkedIn Best Practices in Learning Innovation ENG