Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Skuteczni w zamówieniach publicznych

Projekt „Skuteczni w zamówieniach publicznych” był realizowany przez Fundację Merkury w partnerstwie z OCWIP, Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i ZLOP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Projekt  „Skuteczni w zamówieniach publicznych” to działanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji) Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Projekt jest realizowany przez Fundację Merkury w partnerstwie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP), Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP).
 
Celem projektu było wyposażenie pracowników PES, PS działających na terenie III makroregionu (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie) w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień publicznych.

W ramach działań projektowych zrealizowano m.in. szkolenia teoretyczne i praktyczne z pisania ofert, konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego, np. urzędu gminny, indywidualne doradztwo w zakresie opracowania oferty. Szkolenia i doradztwo były prowadzone przez doświadczonych trenerów i ekspertów w zakresie zamówień publicznych i ekonomii społecznej. 

Planowanym rezultatem projektu to wzrost wiedzy i umiejętności pracowników PES i PS, a tym samym zwiększona częstotliwość ich ubiegania się o zamówienia publiczne. Zakładanym efektem będzie pozyskiwanie zamówień, a dzięki temu poprawa sytuacji ekonomicznej wymienionych podmiotów.
                                                 
Biuro projektu: Fundacja „Merkury”
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 22 00, 74 666 22 05, faks 74 666 22 01
 

Szczegółowych informacji udzielają partnerzy projektu:
 
na terenie woj. dolnośląskiego
Fundacja Merkury
ul. Beethovena 10, Wałbrzych
tel.: 74/ 666-22-00, e-mail: merkury@merkury.org.pl
merkury.org.pl  

na terenie woj. opolskiego
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP)
ul. Damrota 4/ 35-36, Opole   
                            
na terenie woj. wielkopolskiego
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115, Poznań
spoldzielnie.org

na terenie woj. lubuskiego
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP)
ul. Zacisze 17, Zielona GóraCzas trwania Projektu: maj 2017 roku - kwiecień 2018 roku