Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pierwszy ZAZ w Poznaniu – spotkanie konsultacyjne
2021-05-11
18 maja 2021 roku zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje z Poznania i okolic na spotkanie ZAZ wart Poznania - dotyczące utworzenia w Poznaniu pierwszego zakładu aktywności zawodowej. Chcemy podjąć się tego zadania.
ZAZ w Poznaniu może być pierwszą tego typu instytucją, która powstanie na terenie Wielkopolski od 10-ciu lat. To ważne zadanie i duże wyzwanie dla regionu. Zależy nam, aby w proces powstawania ZAZ włączyć przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, podmiotów ekonomii społecznej i szkół. Zależy nam na Państwa opinii, dlatego podczas spotkania przedstawimy wstępną koncepcję powołania ZAZ opracowaną przed Stowarzyszenie. Jesteśmy ciekawi Państwa oczekiwań i obaw związanych z powołaniem nowej instytucji reintegracyjnej w mieście.

Jesteśmy ciekawi Państwa pomysłów i spostrzeżeń związanych z proponowanymi obszarami funkcjonowania ZAZ-u. Zależy nam na dobrej współpracy na każdym etapie działalności nowej jednostki. ZAZ w Poznaniu ma wspierać i uzupełniać działalność, jaką z takim zaangażowaniem prowadzicie Państwo od lat.
Inicjatorem powołania ZAZ na terenie Aglomeracji Poznańskiej jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
 
Spotkanie online, 10:00-12:00
18 maj 2021 roku, platforma ZOOM

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. 

PROGRAM

Wprowadzenie
Wstępna koncepcja ZAZ w Poznaniu opracowana przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Moderowana rozmowa
Ścieżka wsparcia osób z niepełnosprawnościami a aktywizacja społeczna i zawodowa.
Jak przygotować osoby z niepełnosprawnościami do pracy w ZAZ-ie?
Kwestie formalne zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
Społeczne i biznesowe – dwa wymiary działalności ZAZ

Podsumowanie
3, 2,1... czyli plan działania na najbliższe tygodnie/miesiące

Czas na pytania
Dyskusja

 
Aby wziąć udział w wydarzeniu należy przesłać zgłoszenie poprzez formularz dostępny online.