Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Program RITA

RITA to program, który kompleksowo wspiera współpracę międzynarodową w regionie. Przez najbliższe sześć miesięcy Stowarzyszenie będzie w ramach tego programu realizować wspólny projekt z Basztańskim Liceum TEMP z Ukrainy.

Program RITA

W ramach programu RITA można realizować działania na rzecz:
  • wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych przemian w ww. krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej,
  • przekazywania polskiego doświadczenia przemian w następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów,
  • rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie,
  • kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.
I tego właśnie dotyczy polsko-ukraiński projekt: PS: Przedsiębiorczo i społecznie: polskie doświadczenia w edukacji z obszaru przedsiębiorczości społecznej dla rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów w Basztańskim Liceum TEMP.

O czym jest projekt?

W ramach projektu chcemy wykorzystać i przekazać doświadczenia polskiego społeczeństwa związane z budowaniem i funkcjonowaniem ekonomii społecznej. Rozwiązania proponowane przez ES w szczególny sposób wspierają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ( w tym m.in. osoby z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne, osoby w kryzysie bezdomności itd.), ale też pomagają budować potencjał społeczności lokalnych. Ekonomia społeczna w równym stopniu promuje postawy przedsiębiorcze, co kształtuje postawy społeczne, obywatelskie, uczy solidarności i współpracy. To także konkretne narzędzia, takie jak np. spółdzielnia socjalna czy przedsiębiorstwo społeczne, które mogą okazać się użyteczne w kontekście budowania zrównoważonej, inkluzywnej gospodarki. Polskie rozwiązania prawne – jak np. ustawa o ekonomii społecznej, organizacyjne – jak sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej czy finansowe jak model świadczenia usług społecznych przez spółdzielnie mogą być inspirujące w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy.
Zmiana zaczyna się od ludzi młodych – dlatego chcemy dzielić się doświadczeniem z zakresu edukacji z przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Umiejętność budowania świata, w którym człowiek jest ważniejszy od zysku, a dobrobyt społeczności lokalnych tworzy się z uwzględnieniem wszystkich jest potrzebna pod każdą szerokością geograficzną.

Co będziemy robić?

Pierwszym zadaniem będzie opracowanie materiałów edukacyjnych w języku ukraińskim. Następnie spotykamy się z nauczycielami Basztańskiego Liceum na kursach online, podczas których opowiemy im o ekonomii społecznej i o tym, w jaki sposób uczymy w Polsce przedsiębiorczości społecznej. Teoria potrzebuje praktyki, dlatego wiosną nasi partnerzy wezmą udział w organizowanej przez nas wizycie studyjnej. A później sami rozpoczną testowanie naszych rozwiązań w Basztance. O tym jak nam idzie, będziemy was informować na bieżąco. Trzymajcie kciuki!


www.programrita.orgProjekt "Przedsiębiorczo i społecznie: polskie doświadczenia w edukacji z obszaru przedsiebiorczości społecznej dla rozwijania postaw przedsiębiorczości społecznej wśród uczniów w Basztańskim Liceum TEMP w Ukrainie" współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej FundacjiWolności w ramach programu RITA - Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.