Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Buy social Future of Social Economy! (BFSE-B2B)

Buy social Future of Social Economy! (BFSE-B2B) to projekt, który ma na celu wzmocnienie partnerstwa między przedsiębiorstwami społecznymi (integracyjnymi w ramach pracy) a przedsiębiorstwami głównego nurtu w celu poprawy rynku produktów i usług przedsiębiorstw społecznych. Koncentruje się w szczególności na sektorach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, takich jak recykling tekstyliów, moda i ekoprojektowanie.


Nieujawniony potencjał współpracy między przedsiębiorstwami głównego nurtu a organizacjami ekonomii społecznej (SEO) może mieć decydujące znaczenie dla realizacji podwójnej transformacji przy jednoczesnym budowaniu bardziej zrównoważonej i odpornej gospodarki w UE. SEO są uznawani za kluczowych aktorów w rozwoju łańcuchów wartości o obiegu zamkniętym dzięki ich modelowi ekonomicznemu, opartemu na równoważeniu aspektów odpowiedzialności społecznej i środowiskowej z rentownością, które w coraz większym stopniu odpowiadają interesom przedsiębiorstw głównego nurtu, zwiększając możliwości systematycznej integracji łańcucha wartości.

Projekt ma na celu opracowanie modelu szkoleń i wydarzeń B2B w celu poprawy konkurencyjności i potencjału komercyjnego przedsiębiorstw społecznych (SE). Przewiduje umowy biznesowe (nastawione na zysk i SE ukierunkowane na zwiększenie nowych wartościowych relacji biznesowych) oraz możliwości szkoleniowe (aby odpowiedzieć na nowe wyzwania, przed którymi stoi sektor SE). W ramach projektu organizowane będą działania zwiększające świadomość, aby lepiej zrozumieć wpływ SEO i uczynić je bardziej widocznymi dla B2B. W każdym kraju partnerskim federacja ekonomii społecznej lub struktura wspierająca będą prowadzone działania uświadamiające i rozpowszechniające dobre praktyki pochodzące ze wszystkich krajów UE wskazanych w projekcie.

Partnerami są:

Diesis Network (UE)

CGM i CCIAA (Włochy)  

PRIZMA i KNOF (Słowenia)

ADV Rumunia (Rumunia)

SNRSS (Polska)

CCIS (Słowenia) 

CCI IASI (Rumunia)

 

Rezultatami projektu będą:

  • umowy B2B pomiędzy SE a firmami głównego nurtu,
  • zbiór dobrych praktyk z różnych krajów UE,
  • rekomendacje,
  • budowanie potencjału i wydarzenia B2B,
  • kampanie podnoszące świadomość w 4 państwach członkowskich + UE.


Działania projektowe rozpoczęto w maju 2023 roku, a zakończone zostaną w październiku 2024 roku.

Projekt finansowany jest przez Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP (EISMEA) w ramach SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET.