Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

LEADFARM 5.0

LEADFARM 5.0 "Poprawa zdolności spółdzielni rolno-spożywczych poprzez przyspieszenie rozwoju i przyswajania przyszłych umiejętności w oparciu o innowacje cyfrowe"Leadfram 5.0 analizuje przyszłe trendy, które przekształcą gospodarkę i społeczeństwo do 2030 roku. Wprowadza innowacje w systemie szkoleń poprzez opracowanie nowego programu nauczania i treści dla nowych profili i umiejętności. Nada dzięki temu ciągłość projektowi LEADFARM, odzwierciedlając wyraźną i znaczącą ewolucję w kierunku Społeczeństwa 5.0, pozwalając zrobić kolejny krok w kierunku zmiany pokoleniowej i równowagi płci, aby lepiej przygotować młodych rolników i spółdzielnie rolno-spożywcze do przyszłych trendów wynikających z zakłóceń cyfrowych i zmian klimatycznych.


Główne cele LEADFARM 5.0 to:

  • analiza pojawiających się możliwości zatrudnienia oferowanych przez innowacje cyfrowe dla Społeczeństwa 5.0,
  • diagnoza umiejętności i przyszłych kompetencji niezbędnych w spółdzielczym sektorze rolno-spożywczym,
  • opracowanie innowacyjnych metodologii uczenia się i wspieranie mechanizmów inteligentnej specjalizacji skierowanych do spółdzielni i młodych rolników,
  • promowanie upowszechniania nauki poprzez nowe dostępne formy uczenia się zapewniające równe szanse dla grup zagrożonych wykluczeniem,
  • zachęcanie do udziału kobiet w wykrytych nowych, pojawiających się zawodach,
  • promowanie kultury i niezbędnych wartości spółdzielczych w Społeczeństwie 5.0.

Projekt jest realizowany przez osiem organizacji. Liderem projektu jest irlandzka organizacja Irish Co-operative Organisation Society

Partnerami projektu są:

Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Hiszpania)

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL (Portugalia)

Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Polska)

Latvian Rural Advisory and Training Centre (Łotwa)

Grifo multimedia srl (Włochy)

CHANGEMAKER AB (Szwecja)

MEDATLANTIA (Hiszpania)


Newsletter Projektu LEADFARM (polska wersja językowa)

1. Newsletter 1, grudzień 2022 - PDF do pobrania
2. Newsletter 2, czerwiec 2023 - PDF do pobrania

Działania projektowe
 będą realizowane od 28 lutego 2022 roku do 27 sierpnia 2024 roku