Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Usługi rozwoje dla Twojego biznesu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników, a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie miasta Poznań i powiatów: poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski. Wsparciem poprzez udział w usługach rozwojowych opublikowanych w Bazie Usług Rozwojowych objęte zostaną przedsiębiorstwa przechodzące procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.
 
Grupę docelową stanowić będą przedsiębiorstwa i inni pracodawcy (z uwzględnieniem właścicieli i kadry zarządzającej) z terenu Miasta Poznania i subregionu poznańskiego w tym m.in.:4900 MMŚP, 5 dużych przedsiębiorstw, 441 firm działających w obszarach SMART, 14700 pracowników MMŚP, 50 pracowników dużych przedsiębiorstw, 300 os. 50+, pracownicy PES.

Wsparcie w projekcie będzie udzielane na realizację usług rozwojowych dystrybuowanych w ramach PSF wybranych z Bazy Usług Rozwojowych.

W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów będą prowadzone następujące działania:
  1. Realizacja wsparcia rozwojowego z wykorzystaniem podejścia popytowego (wybór przez przedsiębiorcę usług rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych, złożenie formularza zgłoszeniowego, podpisanie i realizacja umowy, refundacja wydatków).
  2. Monitoring i kontrola wdrażanych usług rozwojowych,
  3. Działania informacyjno – promocyjne (www Lidera i Partnera, Instagram, FB, newsletter, cykliczne spotkania informacyjne, webinaria, współpraca z IOB) skupiające się na prezentacji korzyści wynikających z samodzielnego wyboru usług rozwojowych.
Całkowita wartość Projektu 96 341 280,00 PLN, w tym dofinansowanie UE 67 438 896,00 PLN.

Projekt realizowany będzie w okresie od 02.01.2024 do 31.12.2028 roku.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Więcej informacji na stronie: warp.org.pl

Zapraszamy do kontaku: bur@spoldzielnie.org