Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Socially Driven Green Labs

to projekt edukacyjny, który zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej.W ramach badań zostanie podjęta próba zdefiniowania obecnych i przyszłych niedoborów zielonych umiejętności wśród osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, co ma ogromne znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej.

Projekt jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+

Cele projektu:

  • wykorzystywanie wyników badań i istniejących praktyk oraz rozwijanie nowej wiedzy na potrzeby innowacyjnych programów edukacyjnych, które będą promować świadomość ekologiczną i pobudzać postawy proekologicznej zmiany w sektorze ekonomii społecznej.
  • poprawienie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w dziedzinach związanych z ekonomią społeczną w zakresie stosowania innowacyjnych praktyk nauczania korelatywnych z edukacją środowiskową i ekologiczną transformacją.
  • wspieranie nowej generacji zielonych przedsiębiorców społecznych poprzez wyposażanie studentów szkół wyższych w obecnie potrzebne i perspektywiczne umiejętności zielonego sektora biznesowego.
  • Rozwijanie zasobów nauczania związanych ze zrównoważeniem środowiskowym do programów nauczania ekonomii społecznej w całej Europie, tak aby odpowiadały szybko zmieniającym się wymaganiom zielonego rynku pracy.
  • Zaoferowanie uczelniom, studentom i ekologicznym PES środowiska edukacyjnego, w którym będą mogli współpracować, prowadzić badania i współtworzyć wiedzę oraz innowacyjne, ekologiczne rozwiązania odpowiedzialne społecznie.

Partnerami projektu są:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielczych Socjalnych (Polska)

- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Polska)

- Stowarzyszenie Stimmuli For Social Change (Grecja)

- Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Czechy)

- Uniwersytet Macedoński w Salonikach (Grecja)

- Organizacja The Square Dot Team (Belgia)


Strona internetowa projektu TUTAJ
Facebook TUTAJ

Działania projektowe będą realizowane od 1 listopada 2021 roku do 1 maja 2024 roku.