Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Circular Skills

Circular Skills to projekt realizowany w ramach Erasmus+. Jego celem jest wypracowanie rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie edukacji z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym.
 


Cele projektu:
 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości włączania wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym przez nauczycieli i szkoleniowców zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym. Projekt umożliwi identyfikację dobrych praktyk w obszarze edukacji i stosowania koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w działalności MSP, w życiu codziennym, a także w aktywności przedsiębiorczej osób zagrożonych wykluczeniem społecznych i zawodowym. Istotnym elementem działań w tym względzie będzie przygotowanie we współpracy ponadnarodowej raportów metodycznych ze wskazanych obszarów.

 

Beneficjentami projektu są:
  • trenerzy i szkoleniowcy oraz nauczyciele zajmujący się kształceniem zawodowym
  • młodzież objęta kształceniem zawodowym
  • organizacje i instytucje realizujące działania w obszarze edukacji
  • przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie, PES i organizacje pozarządowe działające na rzecz edukacji, szczególnie ekologicznej


Lider i partnerzy: 

Changemaker AB (Sweden)

Comparative Research Network Ev (Germany)

Association For Social Cooperatives (Poland)

Istituto Regionale Per La Formazione E La Ricerca (Italy)

Narodna Recyklacna Agentura Slovensko (Slovakia)

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Finland)


Czas trwania projektu: Działania projektowe rozpoczęto we wrześniu 2019 roku, a zakończone zostaną w sierpniu 2022 roku. 

Strona projektu: https://circularskills.eu/ 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami pracy intelektualnej wypracowanymi w czasie realizacji projektu, między innymi: modułami szkoleniowymi, podręcznikiem oraz kwestionariuszem samooceny.