Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Circular Economy as a Development Strategy

Circular Economy as a Development Strategy to projekt realizowany w ramach Erasmus+. Jego celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie skutecznych rozwiązań w zakresie ekonomii cyrkularnej, tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). 
 

Zagadnienie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) może wydawać się nadal odległym pojęciem, często niedoprecyzowanym szczególnie pod względem możliwości uwzględniania w praktyce osób i organizacji. Wspomniane zagadnienie nie stanowi jedynie ogólnej, abstrakcyjnej teorii, ale wpływa na zorganizowanie społeczeństwa na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju i dobrostanu w długim okresie, w odpowiedzi na konkretne współczesne wyzwania środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Dostrzegamy, że zasoby surowców są ograniczone, a w ich wykorzystaniu znaczenie mają przepływy w łańcuchach dostaw (tworzenia wartości).

Cele projektu:

- wzmocnienie wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym,

- zwiększenie wiedzy, umiejętności, zdolności w związku z gospodarką o obiegu zamkniętym,

- zwiększenie poczucia sprawstwa i społecznej przedsiębiorczości, uwzględniającego wizję gospodarki o obiegu zamkniętym,

- zapewnienie bezpłatnego narzędzia on-line, dostarczającego wytyczne, wsparcie i doradztwo na temat edukacji dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym,

- wzmocnienie kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych,

- wsparcie współpracy strategicznej na poziomie międzynarodowym.

 
Beneficjentami projektu są:

  • nauczyciele i szkoleniowcy zajmujący się kształceniem i szkoleniem zawodowym
  • tutorzy
  • konsultanci
  • przedsiębiorcy społeczni
  • specjaliści z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym 
  • instytucje i przedsiębiorstwa fukcjonujące w obszarze ekonomii cyrkularnej
Lider i partnerzy: projekt jest realizowany w partnerstwie przez siedem organizacji:

Comparative Research Network Ev (Germany)

Istituto Regionale Per La Formazione E La Ricerca (Italy)

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Poland)

Agrupación De Sociedades Laborales De Madrid (Spain)

Centre Ressources Arobase (France)

Changemaker AB (Sweden)

Bruxelles Europe Asbl (Belgium)

 
Czas trwania projektu: Działania projektowe rozpoczęto we wrześniu 2019 roku, a zakończone zostaną w grudniu 2021 roku. 

Strona projektu: https://cedes.spoldzielnie.org/pl-projekt/


Zachęcamy do zapoznania się z publikacjąktóra jest zbiorem najlepszych przykładów z 7 krajów partnerskich i ma na celu pokazanie tego, co najciekawsze w biznesie opartym na ekonomii cyrkularnej.