Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

TRAIN INC

Projekt TRAIN-INC to projekt realizowany w ramach Erasmus +. Jego celem jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez poprawę osobistej niezależności tych osób za pomocą  włączenia społecznego i zatrudnienia. 

 
TRAIN-INC a dokładnie Achieving social inclusion of people with intellectual disability through an innovative cooperative learning training approach to europejski projekt mający na celu podniesienie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt jest realizowany w ramach Programu ERASMUS+ 2014-2020 (Kluczowe Działanie 2 - Strategiczne partnerstwa wspierające innowacje w dziedzinie edukacji dorosłych).

Cele projektu:

1) Udoskonalenie ścieżki szkoleniowej w zakresie włączenia społecznego dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wsparcie procesu szkoleniowego innowacyjnymi metodami opartymi o metody wspólnego uczenia się. Wzmocnienie dzięki temu udziału osób z niepełnosprawnościami w procesie nauczania i uczenia się.

2) Wzmacnianie osób odpowiedzialnych za szkolenia dedykowane osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Wypracowanie metodologii wspólnego uczenia się wraz z jej instrumentami i narzędziami.

Beneficjentami projektu są:

menedżerowie i trenerzy;

organizacje pozarządowe działające na rzecz ośób z niepełnosprawnościami intelektualnymi;  

podmioty publiczne na poziomie lokalnym / regionalnym / krajowym;

osoby pracujące w sektorze ekonomii społecznej. 


Lider i partnerzy: projekt jest realizowany w partnerstwie przez sześć organizacji:

AMICOS - Hiszpania

Asociación de Familias de Persoas con Discapacidade Psíquica das Comarcas do Barbanza e Noia

BAPID - Bułgaria

Bulgarian Association for Persons with Intellectual Disabilities 

MedAtlantia - Hiszpania

Medatlantia Consultoria Europea S. Coop. Galega 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Poland

Association For Social Cooperatives

SCP - Rumunia

SC Psihoforworld 

AGV - Portugalia

Associação Grão VascoCzas trwania projektu: Działania projektowe rozpoczęto we wrześniu 2018 roku, a zakończone zostaną w sierpniu 2020 roku.

Strona projektu:  train-inc.home.blog 

P
latforma szkoleniowa: https://train-inc.online/pl/main 

Profil projektu na FB: https://www.facebook.com/partnership.trainINC