Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej 2018-2023

INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁAŃ OŚRODKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.WOES.PL 

Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny. 

W jego ramach przygotowaliśmy szerki wachlarz wsparcia. Będzie to między innymi: wsparcie badawcze, inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju: spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich, bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej, wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie promocyjne i marketingowe, działania sieciujące.

Działania Ośrodka dedykowane są w szczególności:  

  • podmioty ekonomii społecznej i ich kadrę zarządzającą oraz pracowników
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie;
  • osoby planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy 
    w podmiocie ekonomii społecznej;
  • osoby prawne planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej.

 
Ośrodek działa na terenie subregionu konińskiego, który obejmuje: Miasto Konin, powiat koniński, powiat wrzesiński, powiat gnieźnieński, powiat słupecki, powiat kolski, powiat turecki. Szczegółowe informacje na temat działalności Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej można znaleźć na stronie internetowej: www.woes.pl Zapraszamy!