Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Marketing w Małej Firmie

Projekt realizowany w kilku edycjach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych na zlecenie Urzędu Miasta Poznania.
Szkolenia w ramach projektu "Marketing w Małej Firmie" odbywają się w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy mają szansę poznać praktyczne aspekty omawianego zagadnienia. Tematyka przedstawiana na szkoleniu obejmuje między innymi kwestie: roli marketingu w małej firmie, budowania strategii marketingowej, sztuki budowanie wizerunku firmy, e-marketingu.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w zasoby wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do budowania silnej marki własnej firmy. Uczestnik jest także przygotowywany do samodzielnego sporządzania atrakcyjnej oferty produktu oraz identyfikacji jego odbiorców.