Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

II OFSS

W 2009 i 2010 r. dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zorganizować Ogólnopolskie Fora Spółdzielczości Socjalnej.
 
W 2009 i 2010 r. dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zorganizować Ogólnopolskie Fora Spółdzielczości Socjalnej. Inicjatywa przyciągnęła dziesiątki podmiotów z całej Polski, stając się okazją do spotkania i dyskusji przedstawicieli i przedstawicielek Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz instytucji otoczenia PES. Celem spotkań było upowszechnienie idei spółdzielczości socjalnej, podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie, umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk spółdzielczości. 

Podczas Forum podejmowano próbę podsumowania dotychczasowego rozwoju spółdzielczości socjalnej, wymieniono doświadczenia, omówiono problemy związane z sektorem spółdzielczości oraz perspektywy jego rozwoju i możliwości współpracy międzysektorowej. Długofalowym celem Ogólnopolskich Forów Spółdzielczości Socjalnej jest wsparcie rozwoju spółdzielczości socjalnej jako istotnej części polskiego modelu ekonomii społecznej poprzez jej promowanie jako nowej formy tworzenia miejsc pracy dla osob zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych.

 

Ponadto w 2010 roku bieżącym tematem przewodnim OFSS były spółdzielnie socjalne tworzone przez osoby prawne oraz podsumowanie pierwszych procesów lustracyjnych w spółdzielniach.