Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

BISP 2008

„Znam swoje prawa" to projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. / 2008
 
„Znam swoje prawa" to projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem projektu było podniesienie świadomosci prawnej osób, które na skutek nieznajomości przepisów, a tym samym przysługujących im praw, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (brak pracy, zaległości czynszowe, egzekucje komornicze, eksmisje czy wręcz nawet bezdomność). Adresatami projektu są spółdzielcy socjalni tj. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, wykluczone lub narażone na wykluczenie społeczne (m.in. bezdomni, alkoholicy, byli więźniowie) oraz mieszkańcy Poznania, szczególnie dzielnic objętych pilotażowym Miejskim Programem Rewitalizacji (Śródka, Chwaliszewo, Ostrów Tumski).

 

Działaniami zrealizowanymi w ramach projektu były bieżące prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego - w ramach uruchomionego Biura Informacji Społecznej i Prawnej (BISP) - oraz spotkania otwarte z pracownikami urzędów i instytucji (np. Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie); indywidualne porady, informacje i konsultacje; przygotowanie publikacji i ulotek przybliżających przepisy prawa i sposoby załatwiania spraw urzędowych (wymiana dowodu osobistego, prawa jazdy, załatwienie dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego, socjalnego).

 

Przewidywanymi efektami  realizacji projektu były m.in. poprawa warunków życia i relacji w rodzinie i sąsiedztwie; sprawniejsze i szybsze załatwienie spraw urzędowych; zaangażowanie się w sprawy społeczności lokalnej. 


 


07-01-2009 

 Biuro Informacji Społecznej i Prawnej - dyżury prawnika 


Podobnie jak w roku ubiegłym w związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi poradami prawnymi informujemy, że przedłużyliśmy dyzury prawnika, które odbywały się w ramach projektu "Znam swoje prawa II" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W miesiącach styczeń - marzec dyżury będą odbywały się raz w tygodniu w dniach:

7, 14, 21 i 28 stycznia w godz. 15.00 - 17.00 
4, 11, 18 i 25 luty w godz. 15.00 - 17.00 
4, 11, 18 i 25 marzec w godz. 15.00 - 17.00 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad zapraszamy do biura w Poznaniu, ul. Ostrówek 15. 

27-10-2008 

 Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem MOPR 


Przypominamy, że w dniu dzisiejszym o godz. 17.00 na Śródce przy ul. Ostrówek 15. odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. możliwości otrzymania pomocy z tej instytucji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą uzupełnić, zaktualizować swoją wiedzę w zakresie form wspierania swoich podopiecznych. 
Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod nr tel. 061 887-11-66. 


24-10-2008 

 Dodatkowe terminy dyżurów prawnika 


W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wprowadziliśmy dodatkowy dyżur prawnika. Od 28.10 dyżury prawnika odbywać się będą przy ul. Ostrówek 15: 

- we wtorki od 16.00 do 18.00 
oraz 
w środy i piątki od 16.00 do 18.00.


Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 można skorzystać z pomocy konsultantów, którzy m.in. udzielą informacji nt. możliwości uzyskania wsparcia, pomogą przygotować podanie, wypełnić druk urzędowy, przygotować list motywacyjny i cv. 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy ze względu na trudną sytuację materialną nie mają możliwości skorzystania z odpłatnych usług w zakresie poradnictwa. 
Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod nr tel. 061 887-11-66. 


08-10-2008 

 Spotkanie z przedstawicielem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 


Nie wiesz, jak załatwić dodatek mieszkaniowy? Chciałbys wiedzieć, jaką pomoc mieszkańcom Poznania swiadczy MOPR? Biuro Informacji Społecznej i Prawnej zaprasza na otwarte spotkanie z pracownikiem Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie. 
Spotkanie odbędzie się 27 października 2008 r. o godz. 17.00 na Śródce przy ul. Ostrówek 15.
Wiecej informacji na temat spotkania mozna uzyskać pod nr tel. 061 887-11-66. 


16-09-2008 

 Działalność Biura Informacji Społecznej i Prawnej 


W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że Biuro Informacji Społecznej i Prawnej (BISP) mieści się przy ul. Ostrówek 15 w dzielnicy Śródka. Biuro jest czynne w godz. od 10.00 do 18.00. W każdą środę i piątek pomiędzy godz. 16.00 a 18.00 można skorzystać z bezpłatnej porady prawnika. W przypadku dużego zainteresowania zostaną uruchomione dodatkowe porady w poniedziałki lub soboty. 


W najbliższym czasie oferta BISP zostanie poszerzona o dyżury przedstawicieli instytucji poblicznych m.in Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Działalności Gospodarczej UM oraz Rady Osiedla. 
Zapraszamy szczególnie mieszkańców Śródki, Chwaliszewa, Zawad oraz innych dzielnic Poznania, a także członków spółdzielni socjalnych borykających się na co dzień z róznego rodzaju problemami prawnymi, administracyjnymi. 


09-09-2008 

 Dyżury prawnika - Biuro Informacji Społecznej i Prawnej 


Jak w każdą środę jutro również zapraszamy na dyżur prawnika do biura przy ul. Ostrówek 15 na Śródce. Już w najbliższym czasie mieszkańcy Osiedla będa mogli skorzystać równeż z dostępu do komputera i internetu oraz z biblioteczki.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 061 887-11-66. 


25-08-2008 

 Dyżury prawnika - Biuro Informacji Społecznej i Prawnej 


W lipcu br. wznowiliśmy dużury prawnika. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady m.in. z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, pracy zapraszamy na dyżur w środę w godz. od 16.00-18.00 do Antykwariatu "Pokój z Widokiem".


Działalność Biura Informacji Społecznej i Prawnej, w ramach projektu „Znam swoje prawa II”, jest współfinansowana środkami przyznanymi z Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 


12-07-2008 

 Biuro Informacji Społecznej i Prawnej wznawia swoją działalność 


Podobnie jak w roku ubiegłym również w tym pozytywnie rozpatrzono nasz wniosek związany z prowadzeniem Biura Informacji Społecznej i Prawnej. Usługi biura skierowane są do mieszkańców Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Śródki, Ostrowa Tumskiego i Zawad oraz członków poznańskich spółdzielni socjalnych. 


W roku bieżącym planujemy m.in. kontynuację porad prawników, otwarte spotkania informacyjne oraz dyżury przedstawicieli instytucji publicznych, m.in. PUP, MOPR. Obecnie trwają przygotowania do wznowienia działalności BISP. 


Szczegółowe informacje będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej. 


Działalność Biura Informacji Społecznej i Prawnej, w ramach projektu „Znam swoje prawa II”, jest współfinansowana środkami przyznanymi z Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.