Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

BISP 2007

„Znam swoje prawa" to projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
„Znam swoje prawa" to projekt zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Celem projektu było podniesienie świadomosci prawnej osób, które na skutek nieznajomości przepisów, a tym samym przysługujących im praw, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (brak pracy, zaległości czynszowe, egzekucje komornicze, eksmisje czy wręcz nawet bezdomność). Adresatami projektu są spółdzielcy socjalni tj. osoby bezrobotne, niepełnosprawne, wykluczone lub narażone na wykluczenie społeczne (m.in. bezdomni, alkoholicy, byli więźniowie) oraz mieszkańcy Poznania, szczególnie dzielnic objętych pilotażowym Miejskim Programem Rewitalizacji (Śródka, Chwaliszewo, Ostrów Tumski).

 

Działaniami zrealizowanymi w ramach projektu były bieżące prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego - w ramach uruchomionego Biura Informacji Społecznej i Prawnej (BISP) - oraz spotkania otwarte z pracownikami urzędów i instytucji (np. Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miasta Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie); indywidualne porady, informacje i konsultacje; przygotowanie publikacji i ulotek przybliżających przepisy prawa i sposoby załatwiania spraw urzędowych (wymiana dowodu osobistego, prawa jazdy, załatwienie dodatku mieszkaniowego, zasiłku rodzinnego, socjalnego).

 

Przewidywanymi efektami  realizacji projektu były m.in. poprawa warunków życia i relacji w rodzinie i sąsiedztwie; sprawniejsze i szybsze załatwienie spraw urzędowych; zaangażowanie się w sprawy społeczności lokalnej.


02-01-2008 

Biuro Informacji Społecznej i Prawnej - dyżury prawnika 


W związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi poradami prawnymi informujemy, że przedłużyliśmy na kolejny miesiąc dyzury prawnika, które odbywały się w ramach projektu "Znam swoje prawa" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W miesiącu styczniu dyżury będą odbywały się raz w tygodniu w dniach:

2 stycznia (środa) w godz. 16.00 - 18.00 
8 stycznia (wtorek) w godz. 16.00 - 18.00 
15 stycznia (wtorek) w godz. 17.00 - 19.30 
22 stycznia (wtorek) w godz. 17.00 - 19.30 


Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad zapraszamy do biura w Poznaniu, ul. Ostrówek 7. 

 


04-12-2007
BISP – napisali o nas 


W dniu dzisiejszym w dodatku do Gazety Wyborczej ukazała się informacja na temat działalności prowadzonego przez nasze stowarzyszenie Biura Informacji Społecznej i Prawnej.

 "Śródka: biuro radzi mieszkańcom. Za darmo" 

 


04-12-2007
BISP – harmonogram dyżurów prawników w grudniu 2007 


Bezpłatne porady prawne w Biurze Informacji Społecznej i Prawnej udzielane będę przez prawników w dniach: 

4 XII (wtorek) godz. 15.00 - 18.00 
7 XII (piątek) godz. 16.30 - 18.30 
8 XII (sobota) godz. 11.00 - 14.00 
11 XII (wtorek) godz. 15.00 - 18.00 
14 XII (piątek) godz. 16.00 - 18.00 
18 XII (wtorek) godz. 15.00 - 18.00 
28 XII (piątek) godz. 16.00 - 18.00


Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod nr telefonu 061 887-11-66 lub 605 579 222. 
Codziennie od 9.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 18.30 można skorzystać z usług konsultantów, którzy pomogą przygotować pismo, wypełnić dokumenty lub wskażą instytucję, organizację kompetentną w zakresie załatwienia Państwa sprawy. 

 

 


12-11-2007
Spotkanie informacyjne 


W dniu 19 listopada br. o godz. 17.00 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Bydgoskiej 4a (budynek internatu) w Poznaniu organizowane jest spotkanie informacyjne dla mieszkańców Śródki, Chwaliszewa, Ostrowa Tumskiego oraz spółdzielców socjalnych. 


Celem spotkania jest przybliżenie zakresu działalności Biura Informacji Społecznej i Prawnej czyli świadczenia bezpłatnych usług prawnych i informacyjnych, w tym omówienie terminów dyżurów prawnika i konsultantów oraz określenie potrzeb mieszkańców w zakresie rodzajów w/w usług. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

 


05-11-2007 
Harmonogram dyżurów prawnika w listopadzie 


Bezpłatne porady prawne w Biurze Informacji Społecznej i Prawnej udzielane będę przez prawnika w dniach: 

21 listopada br. (środa) w godz. 15.00 do 18.00 
27 listopada br. (wtorek) w godz. 15.00 do 18.00 
30 listopada br. (piątek) w godz. 15.00 do 18.00
Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. 

 

 


15-10-2007
Biuro Informacji Społecznej i Prawnej 


Informujemy, że uruchomiliśmy Biuro Informacji Społecznej i Prawnej, w którym mieszkańcy Poznania, szczególnie Śródki, Ostrowa Tumskiego, Chwaliszewa oraz spółdzielcy socjalni mogą korzystać z bezpłatnej pomocy w rozwiązywaniu problemów prawnych, urzędowych m.in. w sprawach: 


1) zatrudnienia i bezrobocia, 
2) świadczeń socjalnych, 
3) mieszkaniowych, 
4) rodzinnych, 
5) spadkowych, 
6) konsumenckich, 
7) niepełnosprawności, 
8) zakładania działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnych, 
9) sposobu załatwiania formalności w urzędach, instytucjach, organizacjach społecznych. 

Konsultanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 18.30. 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich