Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

WRPO: Rewaloryzacja płyty Starego Rynku w Poznaniu

Jesteśmy partnerami projektu "Rewaloryzacja płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014
Projekt realizujemy w partnerstwie  z Mistem PoznańGalerią Miejską Arsenał oraz Estradą Poznańską.

Co będzie przedmiotem projektu?

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja płyty Starego Rynku, w tym:
  • przebudowa i modernizacja nawierzchni oraz chodników w obrębie Starego Rynku (tj. płyta Starego Rynku oraz odcinki ulic: Wronieckiej, Żydowskiej, Wielkiej, Woźnej, Wodnej, Świętosławskiej, Szkolnej, I. Paderewskiego, Sierocej, Kramarskiej, Franciszkańskiej oraz skrzyżowania ulic Zamkowej i Rynkowej wraz z adaptacją fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) do potrzeb realizacji w tej przestrzeni różnorodnych funkcji kulturalnych;
  •  przebudowa i nadbudowa budynku Galerii Miejskiej Arsenał - modernizacja budynku Galerii Miejskiej Arsenał.

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcję integracyjną uwzględniającą potrzeby społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenne miasta. Przewiduję się, że zrewitalizowany obszar będzie miejscem integracji społeczeństwa, na którym realizowane będą różne inicjatywy o charakterze społeczno-kulturalno-rekreacyjnym.

Całkowita wartość projektu: 136 052 547,03 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 43 210 821,13 zł

Kwota dofinansowania: 29 966 704,43 zł

Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 - wrzesień 2023 (planowany termin zakończenia)