Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Droga do zatrudnienia po węglu: konferencja inaugurująca projekt za nami!
2024-05-16

Wczoraj, w CKIS Oskard w Koninie odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Droga do zatrudnienia po węglu”, której głównym tematem była dyskusja dotycząca aktywizacji zawodowej i stworzenie nowych miejsc pracy  byłym i obecnym pracownikom węglowym, pomoc w zatrudnieniu oraz otwieraniu własnych biznesów. 

„Droga do zatrudnienia po węglu”, to projekt skierowany do 2 tysięcy osób, którzy stracili lub stracą pracę po wygaszeniu kopalń i elektrowni węglowych. Na ten cel przeznaczono ponad 250 mln. zł. Więcej na temat projektu możecie przeczytać tutajInaugurację otworzyło przemówienie nagrane przez komisarz do spraw spójności i reform – Elisy Ferreiry z Komisji Europejskiej.

Elisa Ferreira podkreśliła kluczową rolę społeczeństwa w procesie zmiany, szczególnie w kontekście przekształceń związanych z przemysłem węglowym. Zaznaczyła, że znalezienie pracy po odejściu od węgla dla wielu osób stanowi duże wyzwanie, jednakże podkreśliła sukces projektu, którym jest to wydarzenie, jako doskonały przykład skutecznej reorganizacji społeczeństwa. Wartość skupienia się na ludziach, lokalnych partnerach i społecznościach została przez nią podkreślona jako kluczowa dla przyszłych działań.

Podczas wydarzenia odczytano m.in. list od Minister Klimatu i Środowiska - Paulinę Henning-Kloska oraz Ewę Kopacz, posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz Prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że sprawiedliwa transformacja będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zaznaczył, że wdrażanie nowych rozwiązań systemowych mających na celu ochronę klimatu jest obecnie niezbędne.

Pierwsza część panelu (prowadził Michał Hetmański Prezes Fundacji Instrat) skoncentrowała się na pytaniu, czy polskie regiony górnicze są gotowe na społeczną odpowiedzialność za transformację energetyczną. Eksperci i uczestnicy panelu dyskutowali na temat różnych aspektów tej transformacji, w tym infrastruktury, edukacji, nowych miejsc pracy, wsparcia społecznego i inwestycji. Omawiali  wyzwania związane z adaptacją gospodarki regionalnej do nowych realiów oraz sposoby radzenia sobie z ewentualnymi konsekwencjami społecznymi i ekonomicznymi transformacji energetycznej.

 
W drugiej części panelu (prowadził Jacek Męcina profesor Uniwersytetu Warszawskiego) eksperci skupili się na analizie potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej w kontekście budowy stabilnego i odpornego rynku pracy. Dyskusja obejmowała następujące zagadnienia: zasoby ludzkie, struktura gospodarcza, innowacje i technologie, działania wspierające m.in. dostępność finansowania, szkoleń i doradztwa, współpraca z sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.

 
Trzeci panel (prowadził Przemysław Piechocki prezes SNRSS) dotyczył pytania, czy samozatrudnienie czy spółdzielczość mogą stanowić skuteczne rozwiązania dla górników i pracowników sektora energetycznego w kontekście transformacji przemysłowej. Dyskusja obejmowała następujące kwestie:

  • Omówienie potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z samozatrudnieniem dla byłych górników i pracowników sektora energetycznego, w tym elastyczności zawodowej, autonomii, ale także ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
  • Spółdzielczość jako model kooperatywny: Analiza możliwości tworzenia spółdzielni pracy lub innych form kooperatywnych przez byłych pracowników przemysłu węglowego i energetycznego, w tym zalet takich jak współwłasność, solidarność społeczna, ale także konieczność współpracy i zarządzania wspólnymi zasobami
  • Potrzeby i umiejętności: Identyfikacja umiejętności, szkoleń i wsparcia potrzebnego dla osób pragnących podjąć samozatrudnienie lub uczestniczyć w spółdzielniach pracy, aby zwiększyć ich szanse na sukces w nowych przedsięwzięciach.

 


Konferencja” Droga do zatrudnienia po węglu”
była doskonałą okazją wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz budowania współpracy z różnymi interesariuszami.