Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Środki w wysokości ok. 150 tysięcy zł na jedno miejsce pracy! Droga do zatrudnienia po węglu
2024-05-15
Wsparcie finansowe dla górników, ich rodzin oraz innych osób związanych z przemysłem wydobywczym. Dotacje na działalność gospodarczą, założenie przedsiębiorstwa społecznego i zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym. Przedstawiamy nową Drogę dla osób chcących otworzyć własną firmę lub przedsiębiorstwo społeczne.
Środki w wysokości średnio 150 tysięcy zł na jedno miejsce pracy.

Rozpoczynamy nabór do ścieżki inkubacji i wsparcia dotacyjnego w projekcie Droga do zatrudnienia*, w ramach którego oferujemy wsparcie merytoryczne oraz dotacje i inne wsparcie finansowe. Nabór jest ciągły, co oznacza, że o uzyskanie środków finansowych i wsparcie merytoryczne można ubiegać się przez cały czas, do wykorzystania środków przeznaczonych na te działania.
 

 
Jakie wsparcie oferujemy:
 
 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w sektorze ekonomii społecznej od 100.000,00 PLN netto do 120.000,00 PLN netto przeznaczone na zakup środków trwałych, wyposażenia oraz modernizację i remonty;
 2. Bezzwrotne wsparcie pomostowe w wysokości 4 200,00 zł przez 12 miesięcy przeznaczone na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS;
 3. Subsydiowanie zatrudnienia;
 4. Wsparcie rozwojowe – szkolenia, doradztwo z zakresu prawa, księgowości, marketingu i innych usług rozwojowych oraz coaching biznesowy;
 5. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy;
 6. Opieka doradcy ds. zatrudnienia i specjalisty ds. reintegracji.
 
 
Co zrobić by skorzystać ze wsparcia w projekcie:
 
 1. Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście – umów się na spotkanie z naszymi doradcami, którzy pomogą Ci przystąpić do projektu i odpowiedzą na wszystkie pytania. Spotkania z doradcami mogą być w naszym biurze w Koninie lub u Ciebie – Ty decydujesz. Podczas kolejnych spotkań omówimy szczegóły projektu i Twojego pomysłu, a także podpiszesz dokumenty, w tym przystąpienie do projektu. Pamiętaj – udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
 2. Zaplanuj działania. Razem z naszymi doradcami opracuj lub dopracuj swój pomysł na biznes.
 3. Złóż wniosek o wsparcie finansowe – nasi specjaliści pomogą Ci go wypełnić oraz będą wspierać Cię na każdym etapie jego składania oraz realizacji. Przed złożeniem wniosku z biznesplanem weźmiesz udział w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia działania.
 4. Możesz już działać – załóż działalność, rozpocznij działalność Waszego podmiotu lub zatrudnij nowe osoby do Twojego przedsiębiorstwa i korzystaj z nowych środków finansowych.
 5. Skorzystaj ze wsparcie merytorycznego – np. pakietu marketingowego (może potrzebujesz strony internetowej czy ulotek?) czy pomocy prawnej (może potrzebujesz napisać statut Waszej Spółdzielni??).
 6. Rozwijaj swój biznes razem z nami – korzystaj z naszej pomocy w trakcie działalności, pomożemy Ci wdrożyć założenia, zatrudniać nowe osoby i szukać sposobów na pozyskanie nowych klientów. 
 
 
Kto może skorzystać ze wsparcia w tym projekcie:
 
 1. Pracownicy GK ZEPAK, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej;
 
 1. Pracownicy GK ZE PAK, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (również rozwiązanie umowy za porozumieniem stron), w tym osoby, które utraciły pracę od 2018 roku (w tym osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej;
 
 1. Pracownicy branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym, tj. osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika. Pracownik ten nie posiada jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie jest jednocześnie osobą samozatrudnioną oraz pracownik zwolniony, przewidziany do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika z branż powiązanych z sektorem wydobywczo-energetycznym.
 
 1. Członkowie rodzin/osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami (tj. osobami wymienionymi w pkt a, b i c), którzy nie posiadają źródła dochodu z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobą samozatrudnioną.
 
Dodatkowo ze wsparcia w projekcie może również skorzystać:
 • Każda osoba prawna posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, w szczególności organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego lub kościelna osoba prawna, która chce założyć przedsiębiorstwo społeczne i w jego ramach zatrudnić ww. osoby.
 
 • Każde istniejące przedsiębiorstwo społeczne posiadające siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, które chce utworzyć miejsca pracy dla ww. osób.
 
 • Każdy podmiot ekonomii społecznej posiadający siedzibę lub wyodrębnioną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu konińskiego, który chce przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnić osoby, o których mowa powyżej
 
 
 
Zadzwoń, napisz do nas!
 
Wszystkie osoby, organizacje i środowiska lokalne chcące skorzystać z naszej oferty wsparcia zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
 • Jarosław Wypyszyński
Koordynator działu ds. animacji i partnerstw lokalnych
tel. 518 359 273, jarekwypyszynski@gmail.com
 
 • Robert Ligocki
Specjalista ds. wsparcia biznesowego i rozwoju lokalnego
 
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych / Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, Wrzosowa 7, 62-510 Konin, tel. 63 245 58 29
Pytania dotyczące projektu prosimy kierować również na adres biuro@spoldzielnie.orgMogą Państwo zostawić nam również kontakt do siebie mailowo, nasi doradcy skontaktują się z Państwem telefonicznie.
 
 


Informacje o projekcie

Projekt Droga do zatrudnienia po węglu  realizujemy w partnerstwie z wieloma organizacjami i instytucjami. Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest wdrożenie tzw. ścieżki numer 2.
Ścieżka 2 – kompleksowe usługi rozwojowe w zakresie inkubowania nowej działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwa społecznego oraz/lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.
*Projekt: Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://woes.pl/woes-energia/

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FST