Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022 - Żeby jutro było lepsze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie od 01 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 2022r. realizuje projekt „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” - „Żeby jutro było lepsze” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 – 2022”. Jednym z partnerów projektu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 

 
 
Celem projektu jest: rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym dla 15 osób pozostających bez zatrudnienia i korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

Przewidziane efekty działań to:
  1. Przełamanie barier komunikacyjnych, rozwój umiejętności pracy w zespole.
  2. Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy.
  3. Rozwój umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy oraz zdobycie większej wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy.
  4. Zwiększenie kompetencji społecznych i poprawa zdolności wchodzenia w interakcje społeczne osób bezrobotnych i uzależnionych.
  5. Wzrost świadomości zagrożeń wynikających z używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu.
  6. Wzrost pewności siebie, poprawa poziomu samooceny i wiary we własne możliwości.
  7. Poznanie zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnej.
  8. Ukończenie szkolenia informatycznego.
  9. Ukończenie specjalistycznego szkolenia zawodowego przez beneficjentów projektu.

Partnerami projektu są:

1. Stowarzyszenie Wspiera.MY przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu.

3. Spółdzielnia Socjalna o profilu gastronomicznym „Finezja” w Koninie.

 

Całkowita wartość projektu: 102 650,00 zł

Wartość dofinansowania: 81 650,00 zł