Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

INNOVATIVE COLLABORATIONS

Międzynarodowy klaster przedsiębiorstw społecznych. Celem projektu jest stworzenie wirtualnego klastra dla przedsiębiorstw społecznych oraz wypracowanie modelu współpracy tych podmiotów.
Cele główne
  • Cały projekt, skoncentrowany na przedsiębiorczości społecznej w Europie, ma na celu zwiększenie widoczności przedsiębiorstw społecznych, wykazanie ich wkładu w rozwój współpracy społecznej w krajach partnerskich Projektu.
  • Wypracowanie na podstawie doświadczenia partnerów projektu i dobrych praktyk z ich krajów, wspólnej, modelowej strategii, która pomoże grupom przedsiębiorców społecznych realizować działania oparte o gospodarkę współdzielenia.  Model współpracy przedsiębiorstw społecznych.
Cele szczegółowe
  • Wzmocnienie umiejętności uczestników w zakresie cyfrowego zarządzania projektami z udziałem europejskich przedsiębiorstw społecznych;
  • Zwiększenie umiejętności i wiedzy europejskich przedsiębiorców społecznych poprzez wymianę praktyk, doświadczeń i metod pracy.
  • Wypracowanie nowych metod i technik ułatwiających pracę i współpracę europejskich przedsiębiorstw społecznych
 
Beneficjentami projektu są:
  • Nauczyciele, edukatorzy, trenerzy i specjaliści pracujący w obszarze ekonomii społecznej
  • Specjaliści z organizacji partnerskich działający w obszarze szkoleń i zarządzania projektami  
  • Przedsiębiorcy społeczni, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym NGO działających na rzecz ekologii i wsparcia lokalnych społeczności
 
Efekty
O1: Model gospodarki opartej na współpracy – gospodarka współdzielenia
O2: Wirtualny klaster dla przedsiębiorstw społecznych
 
O1 Model gospodarki opartej na współpracy – gospodarka współdzielenia
Model zostanie opracowany w oparciu o metody i techniki wykorzystywane w działaniach o charakterze partycypacyjnym. Najważniejszym jego elementem będzie stworzenie przestrzeni do zarządzania dialogiem z interesariuszami, umożliwiając zainteresowanym stronom współtworzenie modelu współpracy.
Wykorzystywane narzędzia:
• Crowdsourcing
• Grywalizacja
• Motywacja
• Storytelling
• Burze mózgów, dyskusje w grupach fokusowych, otwarte historie i prezentacje uczestniczące.
 
O2 Wirtualny klaster dla przedsiębiorstw społecznych
Stworzenie przestrzeni do komunikacji dla organizacji, podmiotów ekonomii społecznej i instytucji oraz organizacji sektora publicznego, które chcą realizować wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz wzrostu społecznego i gospodarczego.
 
Partnerzy projektu:

I.Re.Forr (Regional Institute for Training and Research) z Włoch  http://www.ireforr.it/it/
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Polski
 Działania projektowe rozpoczęto w listopadzie 2020 roku, a zakończone zostaną w grudniu 2022 roku.
 
Projekt jest finansowany z europejskiego programu Erasmus+ za pośrednictwem Włoskiej Narodowej Agencji INAPP.