Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Projekt "Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej"
Długofalowymi Celami Projektu są:

• wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
• budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi PES
• kompleksowe wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej
• integracja środowiska w celu budowania partnerstwa lokalnego
• zwiększenie poziomu wiedzy na temat działalności podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców naszego regionu, w tym osób zainteresowanych ich tworzeniem i pracą w Sektorze Ekonomii Społecznej
WOES oferuje podmiotom objętym wsparciem m.in.:
• porady indywidualne specjalistów ds. ekonomii społecznej w Poznaniu i Koninie, dotyczące założenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (terminy do indywidualnego ustalenia z doradcą)
• doradztwo specjalistyczne dla podmiotów prawnych i osób fizycznych z zakresu prawa, księgowości, marketingu, promocji, zakładania i zarządzania podmiotem ekonomii społecznej, finansów, pozyskiwania funduszy (terminy do indywidualnego ustalenia z doradcą)
• coaching z zakresu zarządzania, określania celów, pozyskiwania funduszy na ich realizację, podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego
• przeprowadzanie bezpłatnych badań marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej
• promocja dobrych praktyk, organizowanie wizyt studyjnych
• szkolenia branżowe podnoszące kwalifikacje
• możliwość wzięcia udziału w Regionalnych Spotkaniach z Ekonomią Społeczną
• uczestnictwo w Wielkopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej
www.woes.pl


Regulamin

Wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dotację inwestycyjna i wsparcie pomostowe na założenie/przystapienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej dostępne sa tutaj