Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Projekt „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej". Głównym celem Projektu jest wzmocnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi. Nasze działania prowadzą do zintegrowania środowiska w celu budowania partnerstwa lokalnego oraz zwiększenia poziomu wiedzy na temat działalności podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców naszego regionu, w tym osób zainteresowanych ich tworzeniem. 

www.kpowes.org.pl