Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

W Polsce od 1925 roku, 1 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.  Obchody te zostały zainicjowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (ang. International Co-operative Alliance) już w 1923 roku. International Co-operative DayICA – coroczne święto obchodzone jest na świecie w pierwszą sobotę lipca. 
Postanowiliśmy przy tej okazji przypomnieć o 7 zasadach spółdzielczych, wspólnych dla ruchu spółdzielczego na całym świecie. Polecamy! 


Zasada 1. Dobrowolnego i otwartego członkostwa
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkowstwem, bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii. Dobrowaolne członkostwo oparte jest na trzech regułach: „otwartych drzwi”, równouprawnienia członków, obowiązków członków wobec spółdzielni. Więcej
 
Zasada 2. Demokratycznej kontroli członkowskiej 
Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami zarządzanymi i kontrolowanymi przez członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu polityki działania spółdzielni i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety, pełniący w spółdzielniach funkcje z wyboru, są odpowiedzialni wobec członków. 
W spółdzielniach cżłonkowie mają równe prawo głosu (jeden członek - jeden głos). Związki spółdzielcze organizuje się również na demokratycznych zasadach. Więcej
 
Zasada 3. Ekonomicznego uczestnictwa członków  
Członkowie równomiernie składają się na majątek spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Część tego majątku jest niepodzielna i stanowi własność spóldzielni. Zazwyczaj członkowie nie otrzymują, lub otrzymują bardzo małą dywidendę od swoich udziałów, stanowiących warunek ich członkostwa. Nadwyżki bilansowe członkowie przeznaczają na następujące cele: rozwój spółdzielni, zwiększenie funduszu rezerwowego, zwrot członkom (proporcjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią), finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków. Więcej
 
Zasada 4. Autonomii i niezależności 
Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi organizacjami, zarządzanymi przez swoich członków. W przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi lub zwiększania swojego kapitału korzystając z zewnętrznych źródeł, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność. Więcej
 
Zasada 5. Kształcenia, szkolenia, informacji 
Spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów, oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni. Więcej
 
Zasada 6. Współdziałania 
Spółdzielnie starają się służyć swoim członkom w sposób najbardziej efektywny oraz wzmacniać ruch spółdzielczy poprzez współpracę. Zasada ta jest rozumiana szeroko, tzn. nie tylko w skali lokalnej - między spółdzielniami działającymi  w danym środowisku, czy krajowej - między wszystkimi spółdzielniami i ich związkami, ale i w skali międzynarodowej. Więcej 
 
Zasada 7. Troski o społeczność lokalną 
Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają, poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez członków. WięcejMiędzynarodowy Dzień Spółdzielczościang. International Co-operative DayICA – coroczne święto obchodzone w pierwszą sobotę lipca ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1994 roku.