Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

ToTCOOP+i

ToTCOOP+I to projekt realizowany w ramach Erasmus +. Jego celem jest podniesienie kompetencji szkoleniowych trenerów, a przez to szans na rozwój europejskich spółdzielni działajacych w branży rolno-spożywczej. 
Projekt ToTCOOP+i a dokładnie Strategic Partnership for Innovating the Training of Trainers of the European Agri-food Cooperative ma na celu wypracowanie efektywnych rozwiazań w zakresie szkoleń dla trenerów uczestniczacych w rozwoju branży rolno-spożywczej. Dzięki tym działaniom, projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji środowiska spółdzielni z branży rolno-spożywczej oraz do zwiększenia ich szans na rynku. 

Beneficjentami projektu są:

menedżerowie i trenerzy;
stowarzyszenia działające na rzecz spółdzielni, rozwoju branży rolno-spożywczej oraz obszarów wiejskich;
podmioty publiczne na poziomie lokalnym / regionalnym / krajowym;
osoby pracujące w sektorze spółdzielczym;
członkowie małych i średnich spółdzielni rolno-spożywczych;
członkowie Zarządu spółdzielni socjalnych.

Lider i partnerzy: projekt jest realizowany w partnerstwie przez sześć organizacji:

Czas trwania projektu: Działania projektowe rozpoczęto we wrześniu 2015 roku, a zakończone zostaną w sierpniu 2017 roku.

Strona projektu: totcoopi.eu