Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Trio to Success

Trio to success to projekt realizowany w ramach programu Erasmus +. Jego celem jest poprawa szans absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy.
Projekt Trio to success dedykowany jest  nauczycielom oraz trenerom współpracującym na co dzień ze szkołami zawodowymi, a także kadrze zarządzającej szkołami oraz tzw. kluczowym interesariuszom – lokalnym autorytetom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Docelowo na wypracowanych rozwiązaniach mają skorzystać przede wszystkim uczniowie i absolwenci  szkół zawodowych, poprawa ich sytuacji na rynku pracy jest bowiem celem nadrzędnym podejmowanych działań. Warto podkreślić, że jest to cel zbieżny z założeniami Komisji Europejskiej UE, która tak definiuje swoje działania w tym zakresie: poprawa jakości szkoleń (kształcenie i doskonalenie zawodowe), podnoszenie kwalifikacji i innych pracowników sektora i dostosowanie jakości szkoleń do potrzeb rynku pracy.


Również realizowany przez SNRSS projekt kładzie duży nacisk na doradztwo zawodowe i rozwijanie metod kształcenia (wśród jego produktów są m.in. scenariusze, przykłady dobrych praktyk oraz film edukacyjny), najważniejszym z jego elementów wydaje się jednak propozycja uzupełnienia ścieżki edukacyjnej uczniów szkół zawodowych o elementy związane z przedsiębiorczością społeczną. Współpraca szkół i nauczycieli ze spółdzielniami socjalnymi może okazać się szansą na zwiększenie ilość zajęć praktycznych w edukacji uczniów. A o to warto się postarać.

Lider i partnerzy: Projekt Trio to success realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Cometa Formazione z Włoch, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Rejonu Wileńskiego z Litwy oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania.

Czas trwania projektu: 1.11. 2015 r. – 1.11. 2017 r.