Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

IV Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej

Kiedy w 2009 r. organizowaliśmy I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej, nie spodziewaliśmy się, że uda się stworzyć z OFSS wydarzenie cykliczne, konsekwetnie mobilizujące co roku środowisko do jednoczenia się we wspólnym interesie, do dyskusji o szansach i zagrożeniach dla ruchu spółdzielczości socjalnej, do refleksji nad perspektywami rozwoju.
Dn. 8 listopada br. rozpocznie się kolejne, już czwarte, Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej. Tym razem chcemy wykorzystać formułę Forum do przeprowadzenia referendum dotyczącego niezbędnych zmian prawnych usprawniających rozwiązania wpływające na funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. Podczas Forum zbierzemy opinie dotyczące dysfunkcji i deficytów w obecnej ustawie o spółdzielniach socjalnych, postaramy się nakreślić kierunek niezbędnych zmian oraz, po otwartej dyskusji, zaproponować projekt nowelizacji ustawy.

Na tegorocznym Forum nie może też zabraknąć tematów istotnych dla funkcjonowania spółdzielni socjalnych, t.j.:
- możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych dziś i w przyszłości
- kierunki rozwoju spółdzielczości socjalnej w kontekście Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
- korzyści wynikające ze zrzeszania się spółdzielni socjalnych
- targ pomysłów - wymiana dobrych praktyk
i wielu innych.
Zapraszamy do aktywnego współtworzenia Forum. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i pomysły!

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO.