Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

I OFSS

W 2009 i 2010 r. dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zorganizować Ogólnopolskie Fora Spółdzielczości Socjalnej.
 
W 2009 i 2010 r. dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zorganizować Ogólnopolskie Fora Spółdzielczości Socjalnej. Inicjatywa przyciągnęła dziesiątki podmiotów z całej Polski, stając się okazją do spotkania i dyskusji przedstawicieli i przedstawicielek Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz instytucji otoczenia PES. Celem spotkań było upowszechnienie idei spółdzielczości socjalnej, podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie, umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk spółdzielczości. 

Podczas Forum podejmowano próbę podsumowania dotychczasowego rozwoju spółdzielczości socjalnej, wymieniono doświadczenia, omówiono problemy związane z sektorem spółdzielczości oraz perspektywy jego rozwoju i możliwości współpracy międzysektorowej. Długofalowym celem Ogólnopolskich Forów Spółdzielczości Socjalnej jest wsparcie rozwoju spółdzielczości socjalnej jako istotnej części polskiego modelu ekonomii społecznej poprzez jej promowanie jako nowej formy tworzenia miejsc pracy dla osob zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych. 

 


18-10-2009 

 Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej już za nami 

 


W dniach 15 - 17 października w Cedzynie k/Kielc odbyło się I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej, którego organizatorami było nasze stowarzyszenie oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Honorowymi Patronami spotkania zostali: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowa Rada Spółdzielcza. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób - przedstawicieli administracji publicznej, instytucji i organizacji wspierających sektor spółdzielczy oraz licznych spółdzielni socjalnych.

W trakcie spotkania poruszano m.in. zagadnienia prawne, finansowo-księgowe oraz związane z lustracja spółdzielni socjalnych. Rozmawiano także o perspektywach rozwoju spółdzielczości socjalnej oraz możliwościach współpracy międzysktorowej. Na zakończenie pierwszego dnia Forum wręczono nagrody dla osób i instytucji, które szczegółnie zasłużyły się dla spółdzielczości socjalnej. Tytuł "Przyjaciela Spółdzielczości Socjalnej" otrzymał Pan Cezary Miżejewski, Pan Tadeusz Tomaszewski oraz Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Gratulujemy! 


W ciągu najbliższego tygodnia będziemy na bieżąco prezentować materiały oraz efekty prac w ramach poszczególnych warsztatów. Zaczynamy od Warsztatu prawnego i finansowo-księgowego.
Podsumowanie prac warsztatu prawnego i finansowo-księgowego 
Zdjęcia z Forum 
Serdecznie dziękujemy za udział w Forum i zachęcamy do przesyłania wszelkich uwag i sugestii dotyczących organizacji spotkania w przyszłym roku. 
Wszystkie informacje prosimy kierować na adres forum@spoldzielnie.org. 


13-10-2009 

 I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej - lista uczestników 


Poniżej zamieszczamy listę uczestników spotkania w Cedzynie k/Kielc. 
Lista uczestników OFSS 


12-10-2009 

 I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 


Informujemy, że w związku z dużą ilością zgłoszeń i trwającą procedurą potwierdzania udziału ostateczna lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Forum zostanie opublikowana w dniu jutrzejszym. Poniżej zamieszczamy program spotkania. 
PROGRAM OFSS 


19-09-2009 

 I Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej 


W dniach 15-17 października 2009 w Hotelu „Uroczysko” w Cedzynie k. Kielc odbędzie się I Forum Spłódzielczości Socjalnej. Celem spotkania jest wypracowanie współnej strategii rozwoju oraz integracja osób i środowisk zaangażowanych w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce. Forum to również okazja m.in. do:


• wspólnego spotkania przedstawicieli spółdzielni socjalnych z całej Polski;
• wymiany doświadczeń i identyfikacji głównych barier rozwoju spółdzielczości;
• wspólnego wypracowania kierunków rozwoju spółdzielczości socjalnej; 
• dyskusji z przedstawicielami Parlamentu, Ministerstw czy Krajowej Rady

Spółdzielczej na tematy związane z perspektywami rozwoju spółdzielczości socjalnej np. nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, lustracji spółdzielni socjalnych oraz innych aspektów formalno - prawnych związanych z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych itp. 

Gośćmi i uczestnikami poszczególnych sesji będą m.in. Cezary Miżejewski - Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Danuta Świerżewska – Dyrektor Zespołu ds. lustracji w Krajowej Radzie Spółdzielczej.

Szczegółowy program Forum zostanie zamieszczony wkrótce. Zapraszamy do zgłoszenia udziału za pomocą formularza rejestracyjnego, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres: forum@spoldzielnie.org ;ub faxem na nr 061 887-11-66. 


Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Profesjonalizacja przedsiębiorstw kluczem do rozwoju ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013.