Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności

Projekt "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności"
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych realizuje we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej innowacyjny projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności - koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej" w latach 2011-2013 w ramach PO KL Priorytet VII, Działanie 7.4.

Projekt jest adresowany do grupy 150 kobiet i mężczyzn (K/M) z powiatu poznańskiego, nieaktywnych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych K/M po 50 roku życia oraz do 25 roku życia, pozostających poza rynkiem pracy co najmniej 12 miesięcy, samotnych lub pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza wysokości uprawniającej do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Głównym celem Stowarzyszenia w projekcie jest opracowanie i przetestowanie modelu Preinkubatora i Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, w formie którego uczestnicy będą mogli przetestować swoje pomysły na działalność w sektorze gospodarki społecznej i w zależności od uzyskanych wyników zdecydować czy ją formalnie zarejestrować, czy z niej zrezygnować.

Dodatkowym atutem jest powołanie grup interdyscyplinarnych - swoiste „wymieszanie" osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z dwóch grup: bezrobotnych 50+ i 25+ tzn. studentów, absolwentów i doktorantów kierunków społecznych (socjologia, pedagogika, resocjalizacja, psychologia) uczelni wyższych. Wierzymy, że w ten sposób zainteresujemy środowisko akademickie ideą ekonomii społecznej (która jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie ROPS jest nikła) oraz podniesiemy konkurencyjność samych PES przez połączenie doświadczenia zawodowego starszych stażem ze znajomością nowoczesnych technologii młodych ludzi.
Cykl szkoleniowo-doradczy zaczyna się od stycznia 2011 i będzie trwał do grudnia 2012.
www.wces.pl