Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Otrzymaliśmy akredytację AKSES
2015-07-24

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy akredytacę AKSES. Oznacza to, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie otrzymał status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spolecznej Wysokiej Jakości. 

Proces akredytacji miał trzy etapy – informowaliśmy o niech na bieżąco. Wreszcie, po kilku miesiącach przygotowań zdaliśmy „ostatni egzamin” i uzyskaliśmy oficjalne prawo do korzystania z tego loga. Już niedługo pojawi się ono na naszej stronie. Akredytacja jest ważna przez dwa lata od jej wydania. Planujemy działać na tym samym poziomie o wiele dłużej. AKSES to  System Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej. System ten ma na celu wprowadzenie spójnych zasad i norm, które będą obowiązywały w OWES. OWES, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce, które oferuje wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych, fundacji, ZAZ, CIS, stowarzyszeń, spółek i spółdzielni pracy). Ośrodki działają na rzecz wzmacniania sektora ekonomii społecznej poprzez właśnie pomoc najbliżej, wspomagając PES.