Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Sukces Stowarzyszenia na posiedzeniu KST ,,Zatrudnienie i integracja społeczna''
2014-09-26
Na wczorajszym posiedzeniu Krajowej Sieci Tematycznej ,,Zatrudnienie i integracja społeczna" prezentowaliśmy rezultaty testowania naszego innowacyjnego modelu tworzenia spółdzielni socjalnych przy WTZ.
Model, stanowiący odpowiedź na problem niskiego poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, testowaliśmy od kwietnia ubiegłego roku. 6 powstałych w ramach testowania rozwiązania spółdzielni socjalnych zatrudnia w tej chwili blisko 30 byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ). Rozwiązanie okazało się na tyle trafne i skuteczne, że Krajowa Sieć Tematyczna „Zatrudnienie i integracja społeczna” uznała, że warto upowszechniać je w całej Polsce. Wydany został „Podręcznik do wdrażania innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ”, który stanowi instrukcję dla kolejnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jak wykorzystać model w innych społecznościach lokalnych.
 
Podsumowanie efektów testowania innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ spotkało się z wieloma pozytywnymi opiniami. Do produktów wypracowanych w Projekcie nie miała żadnych zastrzeżeń zarówno Krajowa Sieć Tematyczna, jak i opiniujące je Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, co zdarzyło się dopiero drugi raz w całej historii KST. Jest to wspólny sukces naszego Stowarzyszenia, Partnerów Projektu – ROPS w Poznaniu i Konimpex Sp. z o.o. – oraz wszystkich osób, organizacji i instytucji, które nam zaufały i otworzyły się na innowacje. Dziękujemy!