Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapraszamy na szkolenie!
2012-08-30

Serdecznie zapraszamy na szkolenie "Propozycje innowacji dla gmin w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" 

 
18 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622). Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapowiada poważne zmiany w gospodarowaniu odpadami na terenie gminy.

W związku z nowymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z zapisów nowelizacji zapraszamy Państwa na szkolenie przybliżające zakres i charakter zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Podczas szkolenia zostaną przedstawione dobre praktyki i rozwiązania ułatwiające proces wdrażania nowych uregulowań, w tym rozwiązania z obszaru współpracy z sektorem ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy. Na szkoleniu zostanie omówiona możliwość tworzenia konsorcjów łączących innowacyjne cele społeczne ze skutecznym gospodarowaniem odpadami w świetle nowych przepisów. Prof. zw. dr hab. Marek Górski z Uniwersytetu Łódzkiego konsultujący zapisy ustawy przedstawi jej podstawowe założenia i odpowie na Państwa pytania i wątpliwości w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i dyskusji służącej wypracowywaniu strategii działania w kontekście zmian w polityce gospodarowania odpadami.
 
 
Termin szkolenia: 17.09.2012 r.
Miejsce konferencji: Łazienki Chodzieskie, ul. Bulwar Łazienki Chodzieskie 1, Chodzież
Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa: do 10 września zeskanowane na adres e-mail:
biuro@spoldzielnie.org lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań

Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji do pobrania w załaczniku. 


Pliki do pobrania