Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Trzecie Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej – czy warto się zrzeszać?
2013-10-03
Tegoroczne Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się pod hasłem: "Zrzeszamy się"! Tematem przewodnim była dyskusje nad potencjalnymi korzyściami i zagrożeniami wyniakajacymi z powoływania konsorcjów przedsiębiorstw społecznych. Zapraszamy do lektury relacji naszej specjalistki ds. PR, Malwiny Pokrywki.

Tegoroczne Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej odbyło się pod hasłem „Zrzeszamy się!”. Do Łężeczek w dniach 27-28 września przyjechali przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, grup inicjatywnych przedsiębiorstw społecznych, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora ekonomii społecznej. Dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej w Poznaniu wydarzenie mogło rozpocząć się warsztatem poświęconym analizie potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z powoływania konsorcjów przedsiębiorstw społecznych. „To, co nas pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że przedmiotem dyskusji dla obecnych nie było to czy warto się łączyć w konsorcja czy nie, tylko jak to zrobić najefektywniej” – relacjonuje przebieg warsztatu Jarosław Wypyszyński, ekspert ds. ekonomii społecznej Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Lista potencjalnych korzyści ze zrzeszania się wypracowana przez uczestników warsztatu jest bardzo długa – możliwość prowadzenia skuteczniejszych działań marketingowych na większą skalę, współpraca w zakresie uzupełniania niedoborów kadrowych przy realizacji większych zleceń, możliwość łączenia zasobów rzeczowych, uzyskanie większej płynności finansowej i zdolności kredytowej, dzielenie się doświadczeniem i zdobytymi referencjami – to tylko część korzyści analizowanych podczas warsztatu.

Nie mniej ważny jest kontekst – praca nad powołaniem konsorcjum spółdzielni socjalnych nie jest działaniem w próżni, możemy w tym zakresie korzystać z dobrych praktyk wypracowanych przez włoskie spółdzielnie socjalne i przyglądać się sposobom zrzeszania się innych spółdzielni w Polsce. Uczestnicy mogli posłuchać o tego typu doświadczeniach, wybierając któryś z warsztatów tematycznych – warsztat nt. konsorcjów spółdzielni socjalnych we Włoszech, warsztat poświęcony modelowi zrzeszania się, na którym bazuje Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz warsztat poświęcony historii Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Wieczorem uczestnicy wzięli udział we współorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu warsztacie poświęconym perspektywom rozwoju sektora ekonomii społecznej w przyszłym okresie programowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O ile pierwszy dzień opierał się na próbie uzyskania odpowiedzi na pytanie „dlaczego warto się zrzeszać?”, o tyle drugi dzień Forum został poświęcony odpowiedzi na pytanie „jak to zrobić?”. Uczestnicy Forum przeprowadzili burzę mózgów, dzięki której udało się wypracować podstawowe założenia dotyczące szczegółów technicznych, od których trzeba rozpocząć pracę organizacyjną nad powołaniem konsorcjum. „Wielkopolskie Fora Ekonomii Społecznej, co potwierdzi każdy ich uczestnik i uczestniczka, mają jeszcze zawsze ponadto ogromną wartość dodaną – dzięki możliwości spotkania się różnych przedsiębiorstw społecznych w jednym miejscu, powstaje okazja do nawiązania kontaktów i zawiązania współpracy w bardzo różnych dziedzinach. Sama byłam świadkiem powstania czterech różnych pomniejszych pomysłów na współpracę, a to pewnie zaledwie mała część inicjatyw zawiązanych podczas Forum” – dodaje Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i wkład merytoryczny w Wielkopolskie Forum Ekonomii Społecznej! 

Galeria zdjęć