Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Inicjatywa Stowarzyszenia w gronie najlepszych działań w Europie
2013-06-20

 Europejska Sieć Regionów i Miast na Rzecz Ekonomii Społecznej doceniła wypracowany przez nasze Stowarzyszenie model spółdzielni socjalnych dla osób zagrożonych eksmisją z powodu zaległości czynszowych. 

Europejska Sieć Regionów i Miast na Rzecz Ekonomii Społecznej REVES stworzyła nagrodę REVES EXCELLENCE AWARD 2013 dla najlepszych partnerstw administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Do konkursu zgłosiliśmy Spółdzielnię Socjalną Poznanianka, założoną przez Miasto Poznań i Samorząd Województwa Wielkopolskiego z myślą o stworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych eksmisją. Zostaliśmy zaproszeni do Brukseli, by opowiedzieć o Poznaniance podczas spotkania REVES EXCELLENCE AWARD 2013. Choć nie mogliśmy być tam osobiście, cieszymy się, z wyróżnienia jakim jest zaproszenie do grona organizacji prezentujących najlepsze przykłady partnerstwa międzysektorowego. Cieszymy się także, że Poznanianka zostanie opisana w publikacji YEARBOOK OF REVES EXCELLENCES 2013. O pojawianiu się publikacji będziemy informować na bieżaco, a tymczasem gratulujemy Śląskiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości Społecznej, który znalazł się wśród 5 europejskich laureatów REVES EXCELLENCE AWARD 2013 i polecamy artykuł o konkursie na stronie: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/886473.html

Nasza działalność została także opisana w folderze towarzyszącym konferencji "Social Innovation - A Priority for a European Agenda", która odbyła się 30 maja w Parlamencie Europejskim. Folder zbiera najlepsze w Europie innowacje w zakresie ekonomii społecznej, będące odpowiedzią na problemy społeczne. Można w nim przeczytać zarówno o naszym modelu tworzenia spółdzielni socjalnej zatrudniającej osoby zagrożone eksmisją, jak i modelu tworzenia spółdzielni socjalnych przy Warsztatach Terapii Zajęciowej. Publikacja w języku angielskim dostępna jest tu: http://beckereuropa.eu/client/documents/mehr%20Info/BOOKLET_webversion.pdf

Zachęcamy do zajrzenia, bo to także świetne źródło wiedzy o tym co się dzieje na polu ekonomii społecznej w innych krajach!