Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
O innowatorach
Kim są innowatorzy społeczni?

Niektórzy zdają się mieć to w sobie, inni realizują nowatorskie rozwiązanie w szczególnych okolicznościach. Czasem innowacje wdrażane są samodzielnie przez zdeterminowane i wszechstronne osoby, ale częściej jest to efekt współpracy pomysłodawców i ludzi z ich otoczenia, którzy uwierzyli w nową ideę.

Innowatorem społecznym może być każdy, ale pewne sytuacje szczególnie sprzyjają wejściu w taką rolę. Kluczowe znaczenie zdaje się mieć niezgoda na stan zastany i gotowość do zmiany. Niektórzy skupiają się na problemach swoich najbliższych, sąsiedztwa, inni próbują szukać od razu rozwiązań systemowych i na dużą skalę. Każda taka osoba jest potrzebna i może zdziałać wiele dobrego.
Innowatorzy społeczni wpływają na to, jak się nam wszystkim razem żyje. Działając, wspierają potrzebujących, ożywiają lokalne społeczności i zacieśniają współpracę między ludźmi.
Jeśli jesteś gotów zmieniać świat na lepsze, nawet zaczynając od swojego podwórka, jeśli masz w sobie determinację, poczucie odpowiedzialności i wiary we własne siły - to innowatorem społecznym możesz być właśnie Ty.

warsztaty dla innowatorów społecznych Poznań

Jakich innowatorów szukamy?

Nasz projekt dedykowany jest problemom osób oddalonych od rynku pracy, czyli takich, które od co najmniej roku szukają pracy i z różnych przyczyn nie mogą jej zdobyć. Zależy nam na tym, żeby znaleźć rozwiązania, które pozwolą wspierać  je w sposób bardziej efektywny niż dotychczas znane. Dlatego szukamy kreatywnych osób, którym te kwestie są bliskie i które chcą zaangażować się w znalezienie nowych metod, narzędzi, rozwiązań. Nie oczekujemy gotowych recept. Razem przetestujemy kilkadziesiąt rozwiązań, a te, które sprawdzą się najlepiej, upowszechnimy w całym kraju.
Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi: osobami fizycznymi, jednostkami administracji publicznej, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy grupami nieformalnymi.

Sieć Innowatorów Społecznych

Osoby, które zaangażują się w projekt i w jego trakcie będą testować swoje rozwiązania, zaprosimy do Sieci Innowatorów Społecznych, którą prowadzi PwC. W gronie podobnych, twórczych osób będziecie się mogli wspierać, wymieniać pomysłami i inspiracjami.