Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA organizują IV Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej połączone z Regionalnym Forum Spółdzielczości Socjalnej.

Fora składają się na jedno wydarzenie, dlatego, aby w nim uczestniczyć, należy wypełnić obie dołączone karty zgłoszeniowe – Kartę Zgłoszeniową na IV Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej oraz Kartę Zgłoszeniową na Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej. Prosimy ponadto o wypełnienie deklaracji korzystania z posiłków i noclegów (u dołu strony).

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2012r. na adres:

Biuro Rekrutacji
ul. Piotrowskiego 3/2, 85-098 Bydgoszcz
lub faxem na numer: (052) 349 54 77 lub e-mailowo na adres: ofss@spoldzielnie.org.

Lista osób zakwalifikowanych na Forum ukaże się dnia 5 listopada 2012r. na stronach internetowych www.spoldzielnie.org oraz www.kpowes.org.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w Forum jest całkowicie bezpłatny.